Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno zákazníka 
Adresa zákazníka
email zákazníka

telefon zákazníka

 


Alena Hrubá Wegerová

Eiwan atelier
Evaň 118

410 01 Evaň
 


DOPORUČENĚ


V ……………….., 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal …………………….. v hodnotě ………. Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ……………. (číslo faktury …………..).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ………………….., vedený u …………………….

S pozdravem


vlastnoruční podpis