Vítejte u nás! Omluvte omezenou dostupnost některých výrobků. Už se zase intenzivně tvoří a po vánočním průvanu se zase brzy zaplníme! :)

Řeka Ohře a její poklady

Řeku Ohři vídám v jejím dolním toku, kde po levé straně míjí vzdálené České Středohoří a protéká jedním z nejúrodnějších území Čech, od Žatce přes Louny až do Litoměřic. Je zde ve svých meandrech klidná, tichá, místy stále ještě lemována zachovalými tajemnými lužními lesy.

Název Ohře pochází z keltského pojmenování Agara, což značí lososí řeka… Také pomístní názvy Ohře právě z Lounska a Litoměřicka Ohara či Ohárka připomínají keltskou minulost tohoto krásného toku. Pro území severozápadních Čech měla Ohře vždy mimořádný význam. Vytváří v jeho protáhlém tvaru přirozenou podélnou osu, která od sebe odděluje i geologicky odlišné útvary. Část českého povodí patřila od dávné minulosti k nejhustěji obydleným územím našeho státu.

Místa, která se stanou Vaší součástí

Právě v blízkosti naší vesničky a nedaleko řeky je nespočet míst a památek vážící se ke vzdálené historii. Je to kraj menhirů, keltských hradišť a pohřebišť, gotických kostelů a hradů. Všechna ta místa doporučuji „prochodit“ a zažít, nepřinesou vám pompézní „instantní zážitek“, jak je dnes zvykem, ale pokud budete vnímaví, stanou se vaší součástí.

Často se pohybuji u Ohře v místech, kde leží Budyně, Libochovice, Křesín, Dubany či Koštice. Před miliony let se i zde rozprostíralo mělké moře, na jehož dně se usazovaly vrstvy vápenců a slínovců. Právě ve vápencích lze dnes nalézt jak drobné fosilie tak i obrovské schránky vymřelých amonitů. Kameny, které sbírám a používám, nelze původem přesně zařadit, ale řekněme, že jde obecně o slínovce, jílovce a opuky.

Co dokáží  "naše" Ohárky?

Proč se trápit názvoslovím. Hraji si se sympatickým kouskem usazené horniny, která mívá nádhernou kresbu, dokáže kreslit (křída…), umí zpívat (opravdu – pokud ji namočíte, píská a syčí), jde o kamínek, který můžete zlomit v dlani, téměř nic neváží a dokáže mít tolik odstínů v jedné barevné škále, kolik si jen umíte i neumíte  představit.  A je z řeky, voní a nese její sílu. Nakonec to nejlepší - UMÍ LÉTAT!

c

DSC_0104